پيرو درخواست های رؤسای محترم ادارات استعدادهای درخشان و سنجش ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها، و با عنايت به درخواست‌ها و تماس‌های تلفنی اولياء محترم و دانش‌آموزان گرامی، با توجه به تعطيلی اخير برخی از مدارس در تعدادي از شهرها به دليل وضعيت جوی،  برودت هوا و عدم موفّقيّت برخي از دانش‌آموزان در ورود به سامانه، مهلت ثبت نام در آزمون ورودی دبيرستان‌های استعدادهای درخشان به مدّت 4 روز تا پايان وقت اداری روز شنبه 1395/12/07 تمديد میشود. بديهی است بعد از پايان مهلت مقرّر، سامانه بسته شده و امكان ثبت نام تحت هيچ شرايطی امکان پذیر نخواهد بود .